מערכות אוטומטיות וחצי ואוטומטיות של חברת Schleunger  לחיתוך וחשיפה לכל סוגי  כבלים כולל אופטיים ,קואקסיאלים ושטוחים.

המערכות ניתנות להתאמה בהתאם לצרכי הלקוח הן מבחינת המכשור והן מבחינת התוכנה וזאת בכדי להבטיח זמן כוונון מהיר של המערכת  ויצור מהיר ומדוייק. 

cable strip