מערכות להפרדת מעגלים של חברת  CAB מאפשרות חיתוך מעגלים בצורה מהירה ומדוייקת ללא השארת מאמצים שיורים.

קיימות מערכות לחיתוך באופן ידני  באמצעות להבי T ו L או דיסקי חיתוך ,לגדלים שונים של מעגלים.

כאשר נדרש מספר רב של חיתוכים קיימות מערכות הניתנות לשילוב בקו ההרכבה והייצור.  

mestro 4s