מד המומנט HP-100 של מאפשר בדיקת  כיונון המומנט של מברגות חשמליות או מפתחות מומנט הן בכיוון השעון וגם נגד.

תחום המדידות הינו 0.15-10.0 N*M.

ניתן לייצא את הנתונים למחשב כאשר ניתן לאחסן עד 100 נתונים במכשיר עצמו  

HP 100
פרטים נוספים למוצר זה

מד המומנט HP-10 של מאפשר בדיקת  כיונון המומנט של מברגות חשמליות או מפתחות מומנט הן בכיוון השעון וגם נגד.

תחום המדידות הינו 0.015-100 N*M.

ניתן לייצא את הנתונים למחשב כאשר ניתן לאחסן עד 100 נתונים במכשיר עצמו  

1
פרטים נוספים למוצר זה

מברגה חשמלית מבוקרת מומנט עם מנוע ללא "פחמים" מתוצרת חברת HIOS יפן,מומנט סגירה רציף של 0.2-1.2 N*M, מנגנון הכיונון הינו חיצוני ונעשה באמצעות מפתח אלן למניעת שינויים בלתי מורשים.הפעלת המברגה יכולה להעשות באמצעות לחיצה על ראש הבורג או על הדק המברגה.

 

HIOS
פרטים נוספים למוצר זה

מברגה חשמלית מבוקרת מומנט עם מנוע ללא "פחמים" מתוצרת חברת HIOS יפן במברגה ישנו צג ומנגנון המתריע כאשר ישנה בעייה בהידוק של הבורג וכן מונה ברגים.

מומנט סגירה רציף של 0.2-1.2 N*M, מנגנון הכיונון הינו חיצוני ונעשה באמצעות מפתח אלן למניעת שינויים בלתי מורשים.

הפעלת המברגה יכולה להעשות באמצעות לחיצה על ראש הבורג או על הדק המברגה.

HIOS
פרטים נוספים למוצר זה