משחות ההלחמה מסוג E150DN עבור Non contact jet dispensing מאפשרת דיוק גבוה וחזרתיות של הכמיות המשחה באותו מקום בהתאם לגודלו של הרכיב הודות,לצמיגותה היציבה של המשחה .

S3X70-M500D  עבור רכבי מיקרו ו fine pitch   שומרת על דיוק גבוה וחזרתיות עם כמויות Voids נמוכות עקב האקטיביות האחידה של המישחה לכל אורך תהליך ההלחמה.

משחות הלחמה בהזרקה