מוטות ההלחמה ( Soldering bars ) של חברת KoKi להלחמת גל רגילה וסלקטיבית קיימים בגדלים שונים ובסגסוגות בעלות טמפרטורת התכה שונות

מוטות הלחמה