חומרים לניקוי מעגלים להסרת שאריות פלקס בעזרת דגריזרים (Vapor degreasing) וניקוי אולטרסוני 

של חברת Solvents Company ושל חברת Chemours

חומרי לדגריזר