חומרים של חברת DCT  לניקוי ידני של מעגלים ,סטנסילים , חלקי תנורים.    

חומרי ניקוי ידניים