הדבקים של חברת KOKI עבור רכיבי SMT מתאימים להדפסה (Printing) וכן להזרקה (Dispensing) דבקים בעלי טמפרטורתCuring   נמוכה למניעת התחמצנות של הרכיבים ושל המעגל, יכולת של יישור עצמי (Self alignment) עם יציבות ממדית מעולה.

דבקים של חברת KOKI עבור רכיבי SMT